Jak se vypořádat se stresem a negativními myšlenkami?

26-01-2023

Stres bývá označován za jednu z hlavních příčin civilizačních chorob. Zároveň značně snižuje kvalitu našich životů. Bohužel v dnešní době je téměř nemožné se stresovým situacím vyhnout, stejně jako vystresovaným lidem, kteří by rádi, abychom nervy drásající drama sdíleli s nimi. Zvládání stresu a negativních emocí s ním spojených je klíčovou dovedností pro spokojený život. Jak na to? To se dozvíš v tomto článku…

Jak se vypořádat se stresem a negativními myšlenkami?

Původ stresu a jeho projevy 

Určitě už jsi několikrát slyšel/a poučku, že stres není pouze negativní, ale že můžeme hovořit také o pozitivním efektu stresu, a to většinou v souvislosti s naším pudem sebezáchovy. Je to klasická reakce „bojuj nebo uteč“ ve chvíli, kdy se ocitneme v přímém fyzickém ohrožení. Někteří lidé stres vnímají kladně a vědomě se mu vystavují, protože pod jeho vlivem podávají ty nejlepší výkony. Obecně se ale stres stal neduhem naší moderní společnosti a má na naše duševní i fyzické zdraví výrazně negativní dopad.

Stres může mít celou řadu příčin: iracionální představy, tzn. vytváření hororových scénářů či strach z událostí, které ani nemusí nastat; stres z lidí v našem okolí; ze změny; stres ze stresu – v případě že lidé považují stres za nesnesitelný a neumějí s ním pracovat; z nedostatku spánku; ze zkoušky, veřejného vystoupení atd. Je úplně jedno, jaký má stres původ. Pro každého jsou stresující jiné události, a to na základě předchozích zkušeností, které zůstávají jeho okolí skryté. Často dokonce zůstávají skryté i danému jedinci. Většinou se jedná o hluboce zakořeněnou negativní zkušenost, která se následně projevuje i v dalších oblastech našeho života. 

Ať je původ stresu jakýkoliv, vždy ovlivňuje naši fyziologii – bušení srdce, pocení dlaní, nespavost, tlak na hrudníku, únava, nevolnost atd. Stejně tak naše myšlení, emoce a následně také naše chování. Většina lidí vnímá stres velmi negativně, nechce jej prožívat, ale bohužel s ním neumí efektivně pracovat a právě onou nelibostí a s ní spojeným vytvářením odporu, stres paradoxně ještě sílí. Klíčem je jeho zvědomění a akceptace. Prvním krokem je ale samozřejmě nutnost najít balanc mezi prací, zábavou a volným časem, který nám pomůže načerpat zpět veškerou energii. Někdo relaxuje pohybem, jiní si odpočinou při meditaci, tanci, poslechu hudby, na masáží či v kolektivu blízkých. Důležité je, že relaxace dá našemu mozku jasně najevo, že již není ve stresové situaci, a tudíž je možné vypnout i všechny reakce s ní spojené. Na tomto místě bych ráda zdůraznila, že v rámci zvládání stresu je rovněž nutné osvojit si praktiky zdravé asertivity. Někdo asertivitu mylně považuje za přílišnou horlivost, agresivitu a tvrdý boj za vlastní cíle. Zdravá asertivita je schopnost vytvářet si vlastní hranice, za kterými si dokážeme stát, a říkat druhým „ne“ bez pocitu viny a dokonce bez potřeby toto „ne“ nějak vysvětlovat. 

Zvládání stresu a s ním spojených negativních emocí

Stres nemůžeme z našeho života jednoduše odstranit. Je proto nutné naučit se ho zvládat a eliminovat tak jeho negativní dopady na naše životy. Důležité je si uvědomit, že emoce nejsou neměnné a hlavně že nejsou trvalé. Stres i emoce fungují spíše jako vlna, která sice nabírá na síle, ale po čase zase pomine. Stejně jako proti mořské vlně nemá smysl bojovat, protože nás nakonec unese ještě více, nemá smysl bojovat ani proti svým pocitům a emocím. Prostě nech pomyslnou vlnu svých emocí proplout a pominout. V jednom ze svých příspěvků jsem psala, že naše myšlenky jsou jako mraky na obloze – přicházejí a když se znovu po nějaké době ohlédneme, zjistíme, že jsou již pryč. A stejně je to s negativními emocemi. Vlna nebo mrak… stejně nakonec zmizí a zůstane klidná hladina a azurově modré nebe. 

Zkrátka nebojuj, ale přijmi to. Neznamená to, že bychom si měli ve stresu a negativních emocích libovat, spíše jde o to, je vědomě sledovat. Jinými slovy stát se jejich nezúčastněným pozorovatelem. Když emoce nezaujatě pozorujeme, vnímáme je přesně takové, jaké jsou, aniž bychom jim sami připisovali nějakou důležitost nebo hodnotu. Tím, že je budeme sledovat, se nenecháme vtáhnout do dramat a chaosu, které v nás běžně vyvolávají. Uvědom si, že na ně nemusíš jakýmkoliv způsobem reagovat, korigovat je a už vůbec se jich snažit zbavit.

Meditace jako alfa a omega vnitřního klidu aneb cvičení pro zvládání stresu a negativních myšlenek

Pokud chceš dostat své negativní emoce pod kontrolu, je dobré je pravidelně sledovat. Nástrojem, který Ti v tom pomůže, je meditace. Možná se někdo trošku zalekne, protože meditaci nepraktikuje, nebo neví, jak na to. Jedná se ale v podstatě o cvičení pozornosti a sledování svého nitra. Jinými slovy, je nutné poznat sám sebe a své vnitřní procesy, abys mohl/a v průběhu dne lépe reagovat na stresové podněty. 

Posaď se, zavři oči a několikrát se zhluboka nadechni. Poté upři pozornost na to, jak se momentálně cítíš. Vnímej jakékoliv pocity – pozitivní, neutrální i negativní. Pokus se emoci pojmenovat. Co cítíš? Je to strach, zlost, frustrace, radost, štěstí. Poté emoci lokalizuj ve svém těle –  kde přesně ji pociťuješ? Kde a jak se nejvíce projevuje? Možná budeš cítit tlak na hrudi, chvění v žaludku, bušení srdce… Pozoruj fyzické projevy svých emocí, ale nepodléhej jim. Dívej se na ně jako na vnější věc, kterou pouze zkoumáš a prohlížíš si ji. Můžeš si také zvědomit, co v Tobě tuto emoci vyvolalo. Je to nějaká vzpomínka nebo třeba událost, která Tě v následujících dnech čeká? Je to konflikt, který jsi měl/a s rodinou, přáteli nebo s kolegou v práci? Staň se detektivem svého vlastního nitra. Dej emoci prostor, nech ji naplno se projevit a zároveň sleduj, jak se mění její intenzita. Až emoci naplno prožiješ, vrať se zpátky do přítomného okamžiku. Tvým pojítkem s přítomností může být opět dech, případně můžeš věnovat vědomou pozornost zvukům, vůním a dění ve Tvém okolí. 

U zvládání stresu je nejdůležitější zachovat klidnou mysl a nepodlehnout dané situaci a pocitům, které v nás vyvolává. Proto se nauč toto nezúčastněné sledování aplikovat i ve chvíli, kdy se dostaneš do stresové situace a začnou Tě ovládat negativní emoce:

  • na chvíli se zastav,
  • zklidni svou mysl, 
  • soustřeď se na dané pocity, 
  • uvědom si, že tento stav je pouze dočasný a zase pomine,
  • zvědom si, kde v těle a proč tuto emoci cítíš; věnuj ji prostor, stačí pouze několik minut,
  • vrať se pomalu zpátky do přítomnosti.

Uvidíš, že po tomto krátkém cvičení budeš danou situaci řešit z úplně jiné perspektivy.

Pokud se emoce vrátí, je to naprosto normální a rozhodně to neznamená, že jsi něco udělal/a špatně nebo jsi k ním nebyl/a dostatečně vnímavý/á. Jde o to umět rozpoznat, co se s Tebou děje a nedovolit, aby Tě vnější okolnosti a Tvé vnitřní reakce na ně neustále ovládaly, ale abys Ty dokázal/a ovládnout je. Je to jenom další vlna, která pomine. Měj trpělivost a buď k sobě laskavější. Uvidíš, že se budeš cítit lépe!

Zpět na výpis článků

Buďte v obraze s našimi newslettery...

Přihlašte se k odběru novinek

Přihlášení

Zapomenuté heslo (obnovení hesla)
Nemáte účet? Registrujte se